Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 21 Persoas: Relacións familiares

Vocabulario

Madrasta
Madrasta (a)
Padrasto
Padrasto (o)
Irmá por parte de pai ou nai
Meio-irmã (a)
Medio-irmán
Meio-irmão (o)
Sogro
Sogro (o)
Sogra
Sogra (a)
Cuñado
Cunhado (o)
Cunhada
Cunhada (a)
Quen é ela?
Quem é ela?
É este o seu nai?
Ela é a sua mãe?
Quen é o seu pai?
Quem é seu pai?
Vostede é parente?
Vocês são parentes?
Cantos anos tes?
Quantos anos você tem?
Cantos anos ten a súa irmá?
Quantos anos tem sua irmã?