Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 20 Persoas: Membros da familia

Vocabulario

Persoas
Pessoas (as)
Nai
Mãe (a)
Pai
Pai (o)
Irmán
Irmão (o)
Irmá
Irmã (a)
Fillo
Filho (o)
Filla
Filha (a)
Sobriño
Sobrinho (o)
Sobriña
Sobrinha (a)
Avó
Avô (o)
Avoa
Avó (a)