Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 12 Números: 21 a 30

Vocabulario

21
Vinte e um
22
Vinte e dois
23
Vinte e três
24
Vinte e quatro
25
Vinte e cinco
26
Vinte e seis
27
Vinte e sete
28
Vinte e oito
29
Vinte e nove
30
Trinta