Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 11 Números: 11 a 20

Vocabulario

11
Onze
12
Doze
13
Treze
14
Catorze
15
Quinze
16
Dezesseis
17
Dezessete
18
Dezoito
19
Dezenove
20
Vinte