Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 10 Números: 0 ao 10

Vocabulario

Números
Números
1
Um
2
Dois
3
Três
4
Quatro
5
Cinco
6
Seis
7
Sete
8
Oito
9
Nove
10
Dez