Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Francés :: Lección 101 Emprego: Aplicando para o traballo

Vocabulario

Estou buscando un emprego
Je cherche un emploi
Podo ver o seu currículo?
Puis-je voir votre C.V.?
Aquí está o meu currículo
Voici mon C.V.
Existen referencias que eu poida poñerse en contacto?
Avez-vous des références que je puisse contacter?
Aquí está a lista das miñas referencias
Voici la liste de mes références
Canta experiencia ten?
Combien d’expérience avez-vous?
Hai canto tempo traballa neste campo?
Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine?
3 anos
Trois ans
Eu son un graduado de ensino medio
Je suis diplômé de l’enseignement secondaire
Eu son un graduado da facultade
J’ai un diplôme universitaire
Estou buscando un emprego a tempo parcial
Je cherche un mi-temps
Gustaríame traballar a tempo completo
J’aimerais travailler à temps plein
Vostedes ofrecen seguro de saúde?
Offrez-vous une assurance médicale?
Si, despois de seis meses de traballo aquí
Oui, après six mois d'emploi