Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Francés :: Lección 96 Médico: Como obter axuda

Vocabulario

Tomé dous comprimidos por día
Prenez deux pilules par jour
Vostede é o enfermeiro?
Êtes-vous l’infirmière?
É serio?
Est-ce grave?
Eu non sei o que eu teño
Je ne sais pas ce que j’ai
Perdín meus lentes
J’ai perdu mes lunettes
Pode substituílo inmediatamente?
Pouvez-vous les remplacer tout de suite?
Teño unha receita?
Dois-je avoir une ordonnance?
Existe unha farmacia preto?
Y a-t-il une pharmacie dans les environs?
Eu teño algo para un frío
Je voudrais quelque chose contre le rhume
Grazas pola súa axuda
Merci de votre aide
Canto lle debo?
Combien vous dois-je?