Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Francés :: Lección 87 Vacacións: Eu teño

Vocabulario

Eu estou indo a unha camiña
Je vais me promener
Eu non teño de ver a televisión
Je ne dois pas regarder la télévision
Eu non teño de ver a película
Je ne dois pas regarder le film
Eu teño usar o ordenador
Je dois utiliser l’ordinateur
Eu teño atravesar a rúa
Je dois traverser la rue
Eu teño que gastar cartos
Je dois dépenser de l’argent
Eu teño enviar por correo
Je dois l’envoyer par la poste
Eu teño estar na cola
Je dois faire la queue
Eu non teño depositar diñeiro en base
Je ne dois pas déposer d’argent à la banque