Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Francés :: Lección 85 Praia: quero tomar sol

Vocabulario

Eu quero ir esquí acuático
Je veux faire du ski nautique
Eu quero tomar baño de sol
Je veux prendre un bain de soleil
Eu non quero ir á pesca
Je ne veux pas aller à la pêche
Eu non quero ir nadar
Je ne veux pas aller me baigner
Eu quero ir ao parque
Je veux aller au parc
Eu quero ir ao lago
Je veux aller au lac
Eu non quero ir campamento
Je ne veux pas aller camper
Eu non quero ir á vela
Je ne veux pas aller faire de la voile
Eu quero ir en barco
Je veux aller faire du canotage
Eu quero esquiar
Je veux skier
Quero viaxar
Je veux voyager