Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Francés :: Lección 68 Restaurante: Pagar

Vocabulario

Comer
Manger
Beber
Boire
Podo falar co director?
Je voudrais parler au directeur du restaurant
¿Que é iso?
Qu’est-ce que c’est?
Proxecto de lei
Addition (la)
Punta
Service (le)
Podo pagar coa tarxeta de crédito?
Est-ce que je peux payer avec une carte de crédit?
Canto lle debo?
Combien vous dois-je?
O proxecto de lei, por favor
L’addition, s’il vous plaît
Tes un outro tarxeta de crédito?
Avez-vous une autre carte de crédit?
Teño un recibo
Je dois avoir un reçu
Onde está o baño?
Où sont les toilettes?
Saír
Sortie (la)
Entrada
Entrée (la)
Grazas polo bo servizo
Merci du bon service