Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Francés :: Lección 62 Restaurante: Buscar un restaurante

Vocabulario

Onde é que hai un bo restaurante?
Où y a-t-il un bon restaurant?
Necesitamos dunha mesa para catro
Nous voudrions une table pour quatre
Gustaríame reservar unha mesa para dous
Je voudrais réserver une table pour deux
Garçom
Serveur (le)
Camareira
Serveuse (la)
Podo ver o menú?
Puis-je voir le menu?
O que recomenda?
Que recommandez-vous?
O que está incluído?
Qu’est-ce qui est compris?
El vén con unha ensalada?
Est-ce que la salade est comprise?
Cal é a sopa do día?
Quelle est la soupe du jour?
Cales son pratos do día?
Quel est le plat du jour?
O que desexa comer?
Avez-vous fait votre choix?
A sobremesa do día
Le dessert du jour