Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Francés :: Lección 61 Compras: Unha venda

Vocabulario

Estou buscando un colar
Je cherche un collier
Hai algún vendas?
Avez-vous des articles en réclame?
Vou pagar diñeiro
Je vais payer cash
Pode seguro-la para min?
Pouvez-vous me le garder?
Vostede acepta tarxetas de crédito?
Est-ce que vous accepter les cartes de crédit?
Gustaríame cambiar este
Je voudrais échanger ceci
Podo devolve-lo?
Puis-je le retourner?
Abrir
Ouvert
Pechado
Fermé
Pechado para o xantar
Fermé pour le déjeuner
Recepción
Reçu
Defectuosa
Défectueux
Dobres
Cassé
Saír
Sortie (la)
Entrada
Entrée (la)
Vendedores
Vendeur (le)
O tempo será o próximo tenda?
À quelle heure le magasin ferme-t-il?