Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Francés :: Lección 54 En torno á cidade: O bar

Vocabulario

Te podo pagar unha bebida?
Puis-je vous offrir un verre?
Existe unha taxa de admisión?
Est-ce que l’entrée est payante?
Unha cervexa, por favor
Une bière, s’il vous plaît
Gustaríame un vaso de viño tinto
Je voudrais un verre de vin
Que tipo de cervexa?
Quel genre de bière?
Viño branco
Vin blanc (le)
Eu teño unha bebida
J’ai soif
Quere bailar?
Voulez-vous danser?
Si, quero bailar
Oui, je veux bien danser
Eu non quero bailar
Je ne veux pas danser
Estou preocupado
Je suis inquiet
Eu non podo atopar o meu pai
Je ne trouve pas mon père
Eu estou perdido
Je suis perdu
Por facor, agarde por min
Attendez-moi
Preciso da policía
Appelez la police