Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Francés :: Lección 52 En torno á cidade: Onde está?

Vocabulario

Onde está o punto de autobuses?
Où est l’arrêt d’autobus?
Cal é a próxima parada?
Quel est le prochain arrêt?
Este é o meu punto?
Est-ce mon arrêt?
Desculpe-me, eu teño saír de aquí
Excusez-moi, je descends ici
Onde está o museo?
Où est le musée?
Teléfono público
Téléphone public (le)
Existe unha lista telefónica?
Y a-t-il un annuaire?
Vende revistas en inglés?
Est-ce que vous vendez des magazines anglais?
A que hora o filme comezar?
À quelle heure commence le film?
Quere catro entradas por favor
Je voudrais quatre billets, s’il vous plaît
É a película en inglés?
Est-ce que le film est en anglais?
Pipoca
Pop-corn (le)
¿Onde podo atopar unha farmacia?
Où puis-je trouver une pharmacie?
Centro da cidade
Centre-ville (le)