Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Francés :: Lección 44 Viaxes: Onde vai?

Vocabulario

Onde está indo?
Où allez-vous?
Cantos bolsas tes?
Combien de pièces de bagage avez-vous?
Estou saíndo de vacacións
Je vais en vacances
Eu estou indo nunha viaxe de negocios
Je vais en voyage d’affaires
O terminal que precisa?
Quel terminal cherchez-vous?
Gustaríame un asento no corredor
J’aimerais une place côté couloir
Gustaríame un asento de ventá
J’aimerais une place côté hublot
Por que o plan foi adiado?
Pourquoi l’avion a-t-il été retardé?
Presione o cinto de seguridade
Attachez vos ceintures
Eu estou mirando para o terminal A
Je cherche le terminal A
Podo ter un cobertor?
Puis-je avoir une couverture?
O tempo é que imos aterrar?
À quelle heure allons-nous atterrir?
Terminal B é para voos internacionais
Le terminal B est réservé aux vols internationaux