Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Francés :: Lección 6 Inicio: preguntas curtas

Vocabulario

Cando?
Quand?
Onde?
Où?
Cal?
Lequel?
Quen?
Qui?
De quen?
À qui?
Por que?
Pourquoi?
O que?
Quoi?
Como?
Comment?
Canto tempo?
Combien de temps?
En canto?
Combien?
Ten?
Avez-vous?
Para quen?
À qui?
Co que?
Avec quoi?