Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Francés :: Lección 3 Inicio: Fala máis lento

Vocabulario

Contacte devagar
Parlez lentement
Eu non entendo
Je ne comprends pas
Vostede entende?
Vous comprenez?
Certo
Oui, bien sûr
Repita, por favor
Répétez, s’il vous plaît
Novo
Encore
Palabra por palabra
Mot à mot
Lentamente
Lentement
Como é que di?
Comment dit-on?
O que significa isto?
Qu’est-ce que ça veut dire?
O que dixo?
Qu’avez-vous dit?
Ten unha pregunta?
Avez-vous des questions?