Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Alemán :: Lección 68 Restaurante: Pagar

Vocabulario

Comer
Essen
Beber
Trinken
Podo falar co director?
Kann ich mit dem Manager sprechen?
¿Que é iso?
Was ist das?
Proxecto de lei
Geldschein (der)
Punta
Trinkgeld (das)
Podo pagar coa tarxeta de crédito?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Canto lle debo?
Was schulde ich Ihnen?
O proxecto de lei, por favor
Die Rechnung bitte
Tes un outro tarxeta de crédito?
Haben Sie eine andere Kreditkarte?
Teño un recibo
Ich brauche eine Quittung
Onde está o baño?
Wo ist die Toilette?
Saír
Ausgang (der)
Entrada
Eingang (der)
Grazas polo bo servizo
Vielen Dank für die gute Bedienung