Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Holandés :: Lección 108 Ordenador: termos correo-e

Vocabulario

Wrap Word
Woorden inpakken
Ciberespazo
Cyberspace
Enderezo de correo electrónico
E-mail adres
Axenda
Adresboek
Beneficiario
Ontvanger
Spam
Spam
Responder a todos
Beantwoorden aan allen
Os anexos
Bijgevoegde documenten
Adxuntar
Bijvoegen
Cabeceiras de mensaxes
Berichtkoppen
Asunto
Onderwerp