Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Holandés :: Lección 97 Oficina: Equipo

Vocabulario

Máquina de fax
Fax
Fotocopiadora
Kopieer apparaat
Teléfono
Telefoon
Proxector
Projector
Ordenador
Computer
Pantalla
Scherm
A impresora está funcionando?
Werkt de printer?
Disco
Diskette
Calculadora
Rekenmachine