Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Holandés :: Lección 34 Opostos: máis / menos

Vocabulario

Máis
Meer
Menos
Minder
Corrixa
Juist
Incorrecto
Onjuist
Feliz
Blij
Triste
Verdrietig
Borrar
Schoon
Porco
Vies
Vivo
Levend
Morto
Dood
Tarde
Laat
Pronto
Vroeg