Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Holandés :: Lección 28 Horario: Nomeamentos

Vocabulario

Que día?
Welke dag?
En que mes?
Welke maand?
Cando?
Wanneer?
Cando é o seu compromiso?
Hoe laat is jouw afspraak?
Despois
Naderhand
Me espertar ás oito
Maak me wakker om 8 uur
Podemos falar sobre iso mañá?
Kunnen wij er morgen over praten?
Sempre
Altijd
Antes
Voordat
Pronto
Vroeg
Máis tarde
Later
Moitas veces
Vele malen
Nunca
Nooit
Agora
Nu
Unha vez
Eens
Ás veces
Soms
En breve
Gauw