Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Holandés :: Lección 26 Time: Que día é hoxe?

Vocabulario

2011
Tweeduizendelf
2012
Tweeduizendtwaalf
2013
TweeduizendDertien
2014
Tweeduizendviertien
2015
Tweeduizendvijftien
2016
Tweeduizendzestien
2017
Tweeduizendzeventien
2018
Tweeduizendachtien
2019
Tweeduizendnegentien
Que día é hoxe?
Welke dag is het vandaag?
Hoxe é 21 de novembro de 2013
Vandaag is het éénentwintig november TweeduizendDertien
Semana pasada
Vorige week
Mes pasado
Vorige maand
Semana
Volgende week
Mes seguinte
Volgende maand
Ano
Volgend jaar
Hoxe á noite
Vanavond
Onte á noite
Gisteravond
Mañá pola mañá
Morgen ochtend
Antonte
Eergisteren
Despois de mañá
Overmorgen
Fin de semana
Weekend