Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Holandés :: Lección 14 Números: 100 a 1000

Vocabulario

100
Honderd
200
Tweehonderd
300
Driehonderd
400
Vierhonderd
500
Vijfhonderd
600
Zeshonderd
700
Zevenhonderd
800
Achthonderd
900
Negenhonderd
1000
Duizend