Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Holandés :: Lección 12 Números: 21 a 30

Vocabulario

21
Éénentwintig
22
Tweeentwintig
23
Drieentwintig
24
Vierentwintig
25
Vijfentwintig
26
Zesentwintig
27
Zevenentwintig
28
Achtentwintig
29
Negenentwintig
30
Dertig