Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Holandés :: Lección 7 Inicio: eu son

Vocabulario

Eu son
Ik ben
É
Is
E
En
Porque
Omdat
Pero
Maar
Ou
Of
En
In
Sen
Zonder
En
Bij