Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Holandés :: Lección 5 Inicio: Pronomes

Vocabulario

Eu
Ik
Vostede
Jij
Vostede
U
El
Hij
Ela
Zij
Nós
Wij
Vostede
Jullie
Eles
Zij
Meu
Mijn
A súa
Jouw
A súa
Zijn
A súa
Haar
Este
Dit
Que
Dat
Estes
Deze
Aqueles
Die