Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Español :: Lección 17 Como chegar: polo corredor

Vocabulario

Directo fronte
Recto
No fondo
Atrás
Para adiante
Al frente
Dentro
Adentro
Fóra
Afuera
Aquí
Aquí
Alí
Allá
Ao longo da parede
A lo largo de la pared
Á volta da esquina
A la vuelta de la esquina
No mostrador
En el escritorio
Na liña
En la fila
Abaixo
Abajo
Enriba
Arriba
Ao final do corredor
Al fondo del pasillo