Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Turco :: Lección 97 Oficina: Equipo

Vocabulario

Máquina de fax
Faks makinesi
Fotocopiadora
Fotokopi makinesi
Teléfono
Telefon
Máquina de escribir
Daktilo
Proxector
Projektör
Ordenador
Bilgisayar
Pantalla
Ekran
A impresora está funcionando?
Yazıcı çalışıyor mu?
Disco
Disk
Calculadora
Hesap makinesi