Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Turco :: Lección 25 Horario: Meses do ano

Vocabulario

Os meses do ano
Yılın ayları
Xaneiro
Ocak
Febreiro
Şubat
Marzo
Mart
Abril
Nisan
Maio
Mayıs
Xuño
Haziran
Xullo
Temmuz
Agosto
Ağustos
Setembro
Eylül
Outubro
Ekim
Novembro
Kasım
Decembro
Aralık