Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Turco :: Lección 17 Como chegar: polo corredor

Vocabulario

Directo fronte
Dosdoğru
No fondo
Arkada
Para adiante
Ön Tarafta
Dentro
İçinde
Fóra
Dışında
Aquí
Burada
Alí
Orada
Ao longo da parede
Duvar boyunca
Preto
Yakın
Lonxe
Uzakta
Á volta da esquina
Köşeyi dönünce
No mostrador
Masa başında
Na liña
Sırada
Abaixo
Alt katta
Enriba
Üst katta
Ao final do corredor
Koridorun aşağısında