Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Turco :: Lección 13 Números: 10 a 100

Vocabulario

10
On
20
Yirmi
30
Otuz
40
Kırk
50
Elli
60
Atmış
70
Yetmiş
80
Seksen
90
Doksan
100
Yüz