Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Turco :: Lección 11 Números: 11 a 20

Vocabulario

11
On bir
12
On iki
13
On üç
14
On dört
15
On beş
16
On altı
17
On yedi
18
On sekiz
19
On dokuz
20
Yirmi