Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Turco :: Lección 10 Números: 0 ao 10

Vocabulario

Números
Sayılar
1
Bir
2
İki
3
Üç
4
Dört
5
Beş
6
Altı
7
Yedi
8
Sekiz
9
Dokuz
10
On