Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Turco :: Lección 7 Inicio: eu son

Vocabulario

Eu son
Ben
É
-dir
É
-dır
E
Ve
Porque
Çünkü
Pero
Fakat
Ou
Veya
En
İçinde
Sen
Olmadan