Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Turco :: Lección 3 Inicio: Fala máis lento

Vocabulario

Contacte devagar
Yavaş konuş
Eu non entendo
Anlamıyorum
Vostede entende?
Anlıyor musun?
Certo
Tabii
Repita, por favor
Tekrar et, lütfen
Novo
Tekrar
Palabra por palabra
Kelimesi kelimesine
Lentamente
Yavaş yavaş
Como é que di?
Nasıl diyorsunuz?
O que significa isto?
Bu ne anlama geliyor?
O que dixo?
Ne dedin?
Ten unha pregunta?
Bir sorun var mı?