Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Ruso :: Lección 109 Ordenador: Xerga

Vocabulario

Libro de visitas
Гостевая книга
Cesta da compra
Корзина
Newsgroup
Группа новостей
Apúntate
Подписаться
As mensaxes de saída
Исходящие сообщения
Mensaxes cifradas
Зашифрованная почта
Enviadas
Отправленные
Mensaxes borradas
Удаленные сообщения
Caixa de entrada
Входящие
Caixa de saída
Исходящие