Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Ruso :: Lección 108 Ordenador: termos correo-e

Vocabulario

Wrap Word
Выравнивание текста
Ciberespazo
Киберпространство
Enderezo de correo electrónico
Адрес электронной почты
Axenda
Адресная книга
Beneficiario
Получатель
Spam
Спам
Responder a todos
Ответить всем
Os anexos
Прикрепленные файлы
Adxuntar
Прикреплять
Cabeceiras de mensaxes
Заголовки сообщений
Asunto
Тема