Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Ruso :: Lección 106 Emprego: A entrada de datos

Vocabulario

Modelo
Шаблон
Preferencias
Пользовательские настройки
Marque a caixa
Установите флажок
A transferencia de ficheiros
Передача файла
Entrar en
Вход
Palabra clave
Ключевое слово
Nome de usuario
Имя пользователя
Contrasinal
Пароль
Sinatura dixital
Цифровая подпись
Dominio público
Общедоступный
Ancho de banda
Ширина полосы пропускания
Bandeira
Баннер
Icona
Иконка
Preguntas máis frecuentes
Часто задаваемые вопросы