Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Ruso :: Lección 102 Emprego: Á procura de traballo

Vocabulario

Tes un visto de traballo?
У вас есть разрешение на работу?
Eu teño un visado de traballo
У меня есть разрешение на работу
Eu non teño un visto de traballo
У меня нет разрешения на работу
Cando pode comezar?
Когда вы можете начать?
Eu pago 10 dólares por hora
Я плачу десять долларов в час
Eu che pagarei por semana
Я буду платить понедельно
Por mes
Помесячно
Estea aquí ás 8:00 AM
Будьте здесь в 8:00
Traballo remata ás 4:30
Работа заканчивается в 4:30
Tes sábados e domingos de descanso
Суббота и воскресенье – выходные
Vai usar un uniforme
Вы будете носить форму
¿Quere dicir
Вот как это делается