Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Ruso :: Lección 101 Emprego: Aplicando para o traballo

Vocabulario

Estou buscando un emprego
Я ищу работу
Podo ver o seu currículo?
Могу ли я увидеть ваше резюме?
Aquí está o meu currículo
Вот мое резюме
Existen referencias que eu poida poñerse en contacto?
Есть ли у вас рекомендации?
Aquí está a lista das miñas referencias
Вот список моих рекомендаций
Canta experiencia ten?
Какой у вас опыт?
Hai canto tempo traballa neste campo?
Как давно вы работаете в этой области?
3 anos
3 года
Eu son un graduado de ensino medio
Я выпускник средней школы
Eu son un graduado da facultade
Я выпускник колледжа
Estou buscando un emprego a tempo parcial
Я ищу работу на неполный рабочий день
Gustaríame traballar a tempo completo
Я хотел бы работать полный рабочий день
Vostedes ofrecen seguro de saúde?
Предлагаете ли вы медицинскую страховку?
Si, despois de seis meses de traballo aquí
Да, после шести месяцев работы здесь