Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Ruso :: Lección 86 Vacacións: Cousas que me gusta de facer

Vocabulario

Eu gusto de sacar fotos
Мне нравится фотографировать
Eu gusto de tocar a guitarra
Я люблю играть на гитаре
Eu non me gusta de tricotar
Я не люблю вязать
Eu non me gusta de pintar
Я не люблю рисовать
Eu gusto de ler
Я люблю читать
Eu non me gusta de facer avións modelo
Я не хочу делать модели самолетов
Eu gusto de escoitar música
Я люблю слушать музыку
Eu gusto de coleccionista selos
Мне нравится собирать марки
Eu non me gusta de cantar
Я не люблю петь
Eu gusto de deseñar
Я люблю рисовать