Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Ruso :: Lección 50 Hotel: expresións de emerxencia

Vocabulario

Vexa
Посмотрите
Escoitar
Послушайте
Atención
Осторожно!
Lume
Пожар
Sae de aquí
Выйдите отсюда!
Axudar
Помощь
Axuda-me
Помогите мне
Press
Поторопитесь
Pare
Остановитесь
Policía
Полиция
É unha emerxencia
Это чрезвычайная ситуация