Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Ruso :: Lección 44 Viaxes: Onde vai?

Vocabulario

Onde está indo?
Куда вы направляетесь?
Cantos bolsas tes?
Сколько у вас чемоданов?
Estou saíndo de vacacións
Я собираюсь в отпуск
Eu estou indo nunha viaxe de negocios
Я собираюсь в командировку
O terminal que precisa?
Какой терминал вам нужен?
Gustaríame un asento no corredor
Я хотел бы место у прохода
Gustaríame un asento de ventá
Я хотел бы место у иллюминатора
Por que o plan foi adiado?
Почему задерживается самолет?
Presione o cinto de seguridade
Пристегните ремень
Eu estou mirando para o terminal A
Я ищу терминал А
Podo ter un cobertor?
Можно ли мне получить одеяло?
O tempo é que imos aterrar?
Когда мы приземлимся?
Terminal B é para voos internacionais
Терминал B предназначен для международных рейсов