Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Ruso :: Lección 34 Opostos: máis / menos

Vocabulario

Máis
Больше
Menos
Меньше
Corrixa
Правильный
Incorrecto
Неправильный
Feliz
Счастливый
Triste
Грустный
Borrar
Чистый
Porco
Грязный
Vivo
Живой
Morto
Мертвый
Tarde
Поздно
Pronto
Рано