Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Ruso :: Lección 15 Números: 1000 a través de 10.000

Vocabulario

1000
тысяча
2000
два тысяча
3000
три тысяча
4000
четыре тысяча
5000
пять тысяча
6000
шесть тысяча
7000
семь тысяча
8000
восемь тысяча
9000
девять тысяча
10000
десять тысяча