Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Ruso :: Lección 14 Números: 100 a 1000

Vocabulario

100
сто
200
двести
300
триста
400
четыреста
500
пятьсот
600
шестьсот
700
семьсот
800
восемьсот
900
девятьсот
1000
тысяча