Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Ruso :: Lección 10 Números: 0 ao 10

Vocabulario

Números
Числа
1
один
2
два
3
три
4
четыре
5
пять
6
шесть
7
семь
8
восемь
9
девять
10
десять