Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Xaponés :: Lección 108 Ordenador: termos correo-e

Vocabulario

Wrap Word
waーdo rappu ワードラップ
Ciberespazo
saibaーsupeーsu サイバースペース
Enderezo de correo electrónico
denshi meーruadoresu 電子メールアドレス
Axenda
adoresu chou アドレス帳
Beneficiario
uketori jin 受取人
Spam
supamu スパム
Responder a todos
zenin ni henshin 全員に返信
Os anexos
tenpu fairu 添付ファイル
Adxuntar
tenpu suru 添付する
Cabeceiras de mensaxes
messeーji no midashi メッセージの見出し
Asunto
kenmei 件名