Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Xaponés :: Lección 107 Ordenador: Pezas

Vocabulario

Teclado
kiーboーdo キーボード
Botón
botan ボタン
Ordenador portátil
rappu toppu konpyuーta ラップトップコンピュータ
Módem
modemu モデム
Botón do rato
mausu botan マウスボタン
Mouse pad
mausu paddo マウスパッド
Rato
mausu マウス
Base de datos
deーtabeーsu データベース
Prancheta
kurippu boーdo クリップボード